Τα τελευταία χρόνια είναι διαδεδομένη η προσθήκη αγροχημικών προϊόντων με προσκολλητικές και διαβρεχτικές ιδιότητες στα ραντιστικά διαλύματα.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρουσία προϊόντων με τις παραπάνω ιδιότητες στο ραντιστικό διάλυμα και αφορούν τη δράση των φυτοφαρμάκων είναι :

  1. Το φυτοφάρμακο παραμένει (προσκολλάται) στην επιφάνεια του ραντιζόμενου φυτού για περισσότερο χρόνο ακόμα και μετά την βροχή.
  2. Διεισδύει εντός του φυτικού ιστού εφόσον έχει αποκτήσει ισχυρές διαβρεχτικές ιδιότητες

Ένα προϊόν αυτής της κατηγορίας με χημική σύνθεση τελευταίας τεχνολογίας είναι και το HANSA ADD 1060 RP.

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επιπλέον μία πολύ βασική και ωφέλιμη κοστολογικά ιδιότητα. Είναι ισχυρά αντιτασιενεργό υλικό με αποτέλεσμα να μειώνει την επιφάνειακή τάση του ραντιστικού διαλύματος με συνέπεια οι σταγόνες του ραντιστικού νέφους να είναι σημαντικά μεγαλύτερες και συνεπώς να καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλλων.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι με την ίδια ποσότητα ραντιστικού διαλύματος αυξάνουμε κατά 25% της επιφάνειας ραντίσματος, δηλαδή καλύπτουμε 25% περισσότερη έκταση.

Τα πειραματικά δεδομένα εργαστηριακής έρευνας για το HANSA ADD 1060 RP καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 sec.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 sec.
Μη ιοντική επιφανιοδραστική ουσία6 mm6 mm
Πολυεθέρας Σιλοξάνη7 mm8 mm
Τρισιλοξάνη23 mm29 mm
HANSA ADD 1060 RP24 mm36 mm