Εμπορικό όνομα: Neutracid NVM 200

Χημική σύνθεση: Μείγμα οργανικών / ανόργανων ρυθμιστών.

Κατηγορία σκευάσματος: Ειδικό υγρό παρασκεύασμα η χρήση του οποίου ρυθμίζει το pH των ψεκαστικών διαλυμάτων.

Τρόπος δράσης: Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα φυτοφάρμακα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε pH μεγαλύτερο του 7 με αποτέλεσμα να υδρολύονται και να χάνουν μέρος της δραστικότητάς τους. Με την χρήση του Neutracid NVM 200 δημιουργούμε το ιδανικό υδατικό περιβάλλον για την σταθερότητα των δραστικών ουσιών με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων.

Συσκευασίες: 1L, 5L