Εμπορικό όνομα: HANSA ADD 1060 RP

Χημική σύνθεση: Τροποποιημένη σιλικόνη

Κατηγορία σκευάσματος: Μη Ιονικό επιφανειδραστικό σκεύασμα υψηλής απόδοσης.

Τρόπος Δράσης: Υπερδιαβρέχτης με προσκολλητικές ιδιότητες που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε γεωργικές εφαρμογές. Εξασφαλίζει βελτίωση της απόδοσης του ραντιστικού διαλύματος κατά 25 με 30% μέσω της αποτελεσματικότερης διαβροχής του ψεκαστικού νέφους και της μείωσης της επιφανειακής τάσης του νερού. Επιταχύνει την απορρόφηση της δραστικής ουσίας του φαρμάκου και κατανέμει στην ραντιζόμενη επιφάνεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υγρό ψεκασμού, ενώ παράλληλα έχει και αντιαφριστικές ιδιότητες.

Συσκευασίες: 100ml, 1L