Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα, η IMCHEMMANTIKOS προσαρμόζεται και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της.

 Έτσι διαφοροποιείται καθημερινά βάσει των εξελίξεων αυτών με σκοπό να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να στηρίζει τεχνικά τον αγρότη, ακολουθώντας τις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας για αυξημένες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα αγροτικών προϊόντων.

Η γκάμα των προϊόντων της IMCHEM-MANTIKOS περιλαμβάνει σύνεργα φυτοπροστατευτικών προϊόντων άριστης ποιότητας καθώς και τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα, τα οποία συντελούν στην εξέλιξη και στην αύξηση της απόδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Συμβουλευτική Υπηρεσία

Η δραστηριότητα της IMCHEM-MANTIKOS δεν περιορίζεται στην πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τελευταίας τεχνολογίας βοηθητικών προϊόντων αλλά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθεί στο αγροτικό κοινό με την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η IMCHEM–MANTIKOS στέκεται δίπλα σε κάθε ενδιαφερόμενο του αγροτικού τομέα, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις, οι οποίες πάντα προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης σε μια εποχή, όπου ο παραγωγός ακολουθεί πιστά τους κανόνες που ισχύουν στα θέματα φυτοπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, με απώτερο σκοπό να πετύχει ο παραγωγός την βέλτιστη απόδοση σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση που αποτελεί και το στόχο της εταιρείας.

 

.