Όταν αναφερόμαστε στο ράντισμα, στην απλή του εφαρμογή αυτό σημαίνει διάλυμα φυτοπροστατευτικού σκευάσματος σε νερό.

Με την πάροδο του χρόνου και έπειτα από παρατηρήσεις και εκτιμήσεις για μειωμένη απόδοση ραντίσματος, προέκυψαν κάποια προβλήματα, τα οποία συστηματοποιήθηκαν στην συνέχεια με τη μορφή ερωτημάτων. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:

 1. Η βροχή μερικές ώρες μετά το ράντισμα επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του και αν ναι, πόσο και γιατί;
 2. Όταν ο φυτικός ιστός είναι σκληρός, η δυνατότητα να εισχωρήσει το φάρμακο έχει η όχι δυσκολίες και αν έχει, υπάρχει λύση;
 3. Γιατί όταν ραντίζουμε μία σημαντική ποσότητα του ραντιστικού διαλύματος πέφτει από τα φύλλα στο έδαφος και επομένως δε αξιοποιείται;
 4. Το ψεκαστικό νέφος καλύπτει όλη την φυλλική επιφάνεια ή τα σταγονίδια αφήνουν κενά στην κάλυψη της;

Στα πιο πάνω ερωτήματα απάντηση συνολική ή μερική δίνουν τα αγροχημικά προϊόντα της οικογένειας των προσκολλητικών – διαβρεκτών.

Η δράση και η αποτελεσματικότητα τους όπως είναι αναμενόμενο διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους:

 • στην περιεκτικότητα τους σε δραστική ουσία ( ποσοστό % στο διάλυμα)
 • στην χημεία αυτής καθαυτής της δραστικής ουσίας.

Η περιεκτικότητα των προϊόντων αυτών είναι τυποποιημένη και αναγράφεται είτε στην ετικέτα είτε οπωσδήποτε στα τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος.

Εκείνο που είναι σημαντικό και καθορίζει τον τρόπο δράσης τους και την αποτελεσματικότητα τους είναι η χημική σύνθεση του προϊόντος και κατ’ επέκταση οι ιδιότητες του που απορρέουν από την χημεία του. Κατά πλειοψηφία στην αγορά εμφανίζονται προϊόντα με χημική σύσταση:

 1. Ισοκυκλικές αλκοόλες
 2. Άλατα νατρίου (π.χ. docusate sodium, alkylethersuffate sodium)
 3. Τροποποιημένες πολυαιθερικές σιλοξάνες
 4. Τροποποιημένα πολυαλκυλαίνια τρισιλοξάνης

Τα προϊόντα της κατηγορίας A και Β είναι τα πρώτα που εμφανίστηκαν γι αυτό είναι και τα πιο γνωστά και ευρέως διαδομένα (οι γνωστές «κόλλες»). Η βασική τους ιδιότητα είναι η διαβροχή γρηγορότερη ή λιγότερο γρήγορη αναλόγως την χημική του σύσταση και την περιεκτικότητα. Επίσης λόγω της ικανότητας διαβροχής έχουν την δυνατότητα συγκράτησης της σταγόνας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα προϊόντα της κατηγορίας Γ και Δ είναι νεότερης γενιάς και αναπτύχθηκαν για να καλύψουν επιπλέον ανάγκες. Καταρχήν έχουν πιο ενισχυμένες ιδιότητες διαβροχής ιδιαίτερα αποδοτικές και χρήσιμες για σκληρές φυλλικές επιφάνειες. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι όσα ανήκουν στην τελευταία κατηγορία (τρισιλοξάνες) έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά:

 • Την δυνατότητα μείωσης της επιφανειακής τάσης του ραντιστικού διαλύματος (less surface tension) και
 • Την αυξημένη και πιο ομοιόμορφη διασπορά του ραντιστικού νέφους (spreading behavior)

Αυτές οι δύο ιδιότητες είναι που καθιστούν τα προϊόντα κατάλληλα για χρήση στην σύγχρονη γεωργία, διότι με την βοήθεια τους επιτυγχάνουμε καλύτερη εκμετάλλευση του ραντιστικού διαλύματος με αποτέλεσμα με την ίδια ποσότητα διαλύματος να καλύπτουμε 25% περισσότερη ραντιζόμενη επιφάνεια. Αυτό οφείλεται όπως προαναφέρθηκε στην μείωση της επιφανειακής τάσης, η οποία οδηγεί σε «άπλωμα» της σταγόνας και στην πιο ομοιόμορφη και καλύτερη διασπορά του ραντιστικού διαλύματος, δηλαδή στην δημιουργία καταλληλότερου ψεκαστικού νέφους.

Τα προϊόντα αυτά (τρισιλοξάνες) κινούνται στην κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, αφού εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ραντιστικού διαλύματος ανά στρέμμα άρα και μειωμένη κατανάλωση φυτοπροστατευτικών.

Κορυφαίο προϊόν αυτής της τεχνολογίας αποτελεί το HANSA ADD 1060 RP, τελευταίο της οικογένειας HANSA, τεχνικά στοιχεία του οποίου καθώς και μελέτες και συγκρίσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι οικολογικό και συνδυάζεται ανεπιφύλακτα με όλα ανεξαιρέτως τα φυτοφάρμακα χωρίς κανένα περιορισμό. Επίσης διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον Ελβετικό οργανισμό SWISS ordinance 817.023.21 (Swiss Act on Articles of daily use) για τα συστατικά του για χρήση σε φρούτα και λαχανικά.