Υπηρεσίες

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα, η IMCHEM–MANTIKOS προσαρμόζεται και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της.  Έτσι διαφοροποιείται καθημερινά βάσει των εξελίξεων αυτών με σκοπό να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να στηρίζει τεχνικά τον αγρότη, ακολουθώντας τις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας για αυξημένες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα αγροτικών προϊόντων. Η γκάμα […]